ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:

Με τη δυνατότητα της ψηφιοποίησης των αρχείων σας (χαρτί, ήχος και εικόνα), είστε σε θέση να τα διατηρήσετε ορατά προς τους ενδιαφερόμενους στη καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η Honest Partners διαθέτει μακρά εμπειρία (20 έτη) στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας αναπτύξει μοναδικές μεθοδολογίες και πρακτικές, προσδίδει ιδιαίτερο  βάθος στη ποιότητα των έργων που αναλαμβάνει.

Η μεθοδολογία μας περιλαμβάνει από την καταγραφή του αρχείου και συλλογή απαιτήσεων, εύρεση πόρων - επιδοτήσεων,  διαμόρφωση χώρων, μεταχείριση προτύπων,  παραλαβή τεκμηρίων, μετατροπή, επιστροφή πρωτογενούς υλικού, επίλυση θεμάτων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα, δημιουργία καταλλήλων δομών τεκμηρίωσης και λεξιλογίων, προβολή και διαχείριση τεκμηρίων.

Στο χώρο όπου γίνεται η ψηφιοποίηση παρέχονται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές και προϋποθέσεις για τα στοιχεία που επρόκειτο να ψηφιοποιηθούν (κατάλληλος φωτισμός, συνθήκες υγρασίας κτλ)

Οι συνεργάτες της εταιρίας γνωρίζουν ότι κάθε αρχείο είναι μοναδικής αξίας και σημασίας γι’ αυτό είναι σε θέση να κρίνουν σε ποιες περιπτώσεις το υλικό δεν πρέπει να μετακινηθεί από το χώρο του.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με:

 • τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του επιχειρησιακού προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» - best practices.
 • διεθνής προδιαγραφές όπως τα Library of Congress digitization guidelines, Harvard digitization guidelines, Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI).
 • τις προδιαγραφές που θέτει ο φορέας.

Επίσης υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό και λογισμικό φωτογράφησης το πρότυπο exif1.2

Έχοντας ψηφιοποιήσει τεκμήρια από τον 9ο αιώνα, η εταιρία χρησιμοποιεί εξειδικευμένα book scanner με χρήση φωτογραφικής κάμερας χωρίς γυαλί ή πλαστικό και με ειδικό φωτισμό που δεν βλάπτει το τεκμήριο σύμφωνα με τις τελευταίες νόρμες (FADGI Sept. 2015), οι οποίες είναι υιοθετημένες και από την Ε.Ε

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (A/D):

Η υποδομή του τμήματος υπηρεσιών ψηφιοποίησης της Honest Partners αποτελείται από τον πληρέστερο και αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην διεθνή αγορά για έντυπα, έγγραφα, βιβλιοδετημένοι τόμοι, παλαιά και σπάνια τεκμήρια, μηχανολογικά & αρχιτεκτονικά σχέδια, microfilms 16-35 mm, κασέτες ήχου-εικόνας, films, φωτογραφίες-slides:

 • Book scanners (2A0)
 • Slide scanners
 • Flatbed scanners
 • High speed document scanners
 • Microfilm scanners
 • Digital cameras
 • Archiving software suites
 • Imaging software suites
 • Storage facilities κ.ά.

Η Honest Partners παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους όπως καλλιτεχνικές φωτογραφήσεις, 360 φωτογραφήσεις, 3D tours – ψηφιακές περιηγήσεις, video production, ανάπτυξη πολυμεσικών - multimedia εφαρμογών με δυνατότητα προσθήκης / προσαρμογής οπτικοακουστικών αρχείων, χρήση ηχητικών εφέ και μουσικής και διαδραστική παρουσίαση πληροφοριών κ.ά.

Τέλος, η εταιρία διαθέτει συνεργάτες για μετατροπή οπτικοακουστικών αρχείων κάθε μορφής.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Η Honest Partners διαθέτει μία πλήρη σουϊτα ηλεκτρονικών εφαρμογών επεξεργασίας ψηφιακού περιεχομένου που εμπλουτίζονται από την συνεργασία της εταιρίας με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Η όλη διαδικασία στηρίζεται στη δημιουργία σταδίων επεξεργασίας, ανάλογα το είδος του υλικού. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να έχει γνώση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αλλά να «φορτώνει» αντίστοιχα pre-sets ανάλογα το υλικό. Π.χ. «μικροφιλμ αχνά», «υλικό γραφιμηχανής». Το κάθε pre-set (ροή εργασιών που π.χ. θα περιλαμβάνει βήματα χρωματικής διόρθωσης, αύξησης οξύτητας, κ.α), θα έχει εκπονηθεί από τους δημιουργούς της εφαρμογής σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας, τα οποία θα λάβουν αντίστοιχη εκπαίδευση, ώστε να δύνανται να δημιουργήσουν νέα βήματα επεξεργασίας ανάλογα το υλικό.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, προσφέρεται εποπτεία του υλικού, τόσο της αρχικής μορφής, όσο και του αποτελέσματος με τη μορφή μικρογραφειών (thumbnails).

Η επεξεργασία προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες

 • Καθρεπτική περιστροφή οριζόντια ή κάθετη, περιστροφές
 • Αλλαγή dpi (extrapolation – interpolation)
 • Δημιουργία thumbnails
 • Ρυθμίσεις brightness, contrast, gamma, hue, saturation, vibrance, Auto levels, Auto contrast, histogram equalization, white balance, exposure κ.α
 • Αφαίρεση γραμμών θορύβου (κάθετων & οριζόντιων), και κουκίδων – despeckle
 • Προσθήκη ορατού υδατογραφήματος (watermark).
 • Υποδομή προσθήκης αόρατου υδατογραφήματος.
 • Αυτόματη διόρθωση κλήσης (auto-deskew)
 • Αυτόματη εύρεση προσανατολισμού (sophisticated page orientation detection)
 • Αφαίρεση περιοχών (Automatic punch hole removal, Automatic blob removal).
 • Αφαίρεση μαύρου, ή άσπρου πλαισίου (automatic black, or, white borders removal)
 • Αφαίρεση πλαισίου (border) ή άλλου χρώματος (Automatic border removal (detects any color)).
 • Εξελιγμένο φίλτρο αφαίρεσης γραμμών (Sophisticated lines removal filter).
 • Εξελιγμένη λειτουργία διαχωρισμού των σελίδων (σε περίπτωση βιβλίου)
 • Εξελιγμένο φίλτρο ελάττωσης της σκιάς από την καμπυλότητα της ράχης βιβλίου
 • Ανίχνευση λευκής σελίδας
 • Αποκοπή φόντου (backround removal) χωρίς απώλεια πληροφορίας των γραμμάτων
 • Ανίχνευση χρώματος στη σελίδα (μονόχρωμο/bitonal, grayscale, color, or indexed color).
 • Φίλτρα οξύτητας εικόνας (sharpen, unsharp mask)

ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ:

Υποστηρίζονται οι κάτωθι μορφές:

TIFF, GIF, JPEG, PNG, BMP, PDF, JPEG-2000, JBIG2, DjVU και Camera Raw.

Επίσης διατίθεται υποστήριξη για ανάγνωση κι εγγραφή bitonal (b/w), grayscale, indexed, RGB, ARGB & CMYK έγχρωμων εικόνων, από βάθος χρώματος 1-bit έως 128-bit.

Υποστηρίζεται επιλεκτική αρχειοθέτηση σελίδων (από multiple page image), είτε σαν ξεχωριστό έγγραφο, είτε σαν προσθήκη σε κάποιο υπάρχον (όπως ακριβώς η λειτουργικότητα του adobe acrobat).

Ειδικά για τα PDF υποστηρίζεται:

 • PDF
 • PDF/A (τουλάχιστον η μορφή PDF/A1)
 • PDF πολυσέλιδο
 • PDF με MRC συμπίεση

H τεχνολογία MRC, υποστηρίζει πολύ καλύτερη ποιότητα εμφάνισης από εκείνη του JPEG και μεγέθη έως και 10 φορές μικρότερα, όσον αφορά εικόνες με κειμενική υφή (document images) . Έτσι π.χ. εάν μία έγχρωμη σελίδα Α4 έχει μέγεθος 8 MB σε TIFF (Ψηφιακό Αντίγραφο), σε αποθήκευση κατά LZW στο δίσκο, έχει μέγεθος 4 MB. Με συμπίεση  JPEG  φτάνει 800 ΚΒ, ενώ σε PDF με MRC συμπίεση μέσω layers έχει μέγεθος ~ 80 Κ. Δηλαδή η συμπίεση MRC φτάνει και το 1% σε σχέση με το Ψηφιακό Αντίγραφο.

Για τον μορφότυπο tiff υποστηρίζονται:

 • Διαχωρισμός (split) ενός έγγραφου πολλαπλών σελίδων σε ξεχωριστές σελίδες στη μνήμη και παράλληλη ή σειριακή επεξεργασία αυτών…
 • Συγχώνευση εικόνων από διαφορετικές πηγές σε ένα πολυσέλιδο έγγραφο Tiff.
 • Μετατροπή ενός πολυσέλιδου Tiff σε PDF και ανάποδα PDF σε Tiff
 • Υποστήριξη όλων των μεθόδων συμπίεσης: Packbits, rle, ccitt fax3, ccitt fax4, LZW, Jpeg και Uncompressed.

PATTERN RECOGNITION:

Μέσω της συνεργασίας της με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (www.iit.demokritos.gr/cil/) προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Πλήρης υποστήριξη Unicode (και αναγνώριση πολυτονικών Ελληνικών, ανάλογα το SDK).
 • Βαθμός εμπιστοσύνης στην αναγνώριση χαρακτήρων
 • Υποστήριξη PDF/A με κείμενο (hidden searchable text, δυνατότητα απαλοιφής των πολυτονικών διακριτικών)
 • Υποστήριξη orc περιοχής (zonal ocr), ή τμήματος (π.χ. πάνω μέρος σελίδας)
 • Υλοποίηση hocr δομής ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του εγγράφου και του OCR
 • ποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες γραφομηχανής από τις αρχές του 20ου αιώνα

Προσφέρεται υποδομή για τη διαδικασία word spotting που αποτελεί την εναλλακτική τεχνική δεικτοδότησης των ελληνικών ιστορικών εγγράφων και η οποία βασίζεται στον εντοπισμό λέξεων απευθείας στις εικόνες εγγράφων. Επιπρόσθετα, προσφερεται η αναγνώριση - word spotting σε χειρόγραφα (ή μικτά έγγραφα π.χ. τυπωμένες φόρμες συμπληρωμένες χειρόγραφα) και η αυτόματη αναγνώριση τύπου εγγράφου - autoindexing (χειρόγραφο, τυπωμένο, γραφομηχανή, φόρμα κ.λ.π.)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας, διότι διασφαλίζει την επίτευξη των αρχικών προσδοκιών σχετικά με την ποιότητα του αποτελέσματος. Συμπεριλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας, της ακρίβειας και της συνέπειας του ψηφιακού προϊόντος καθώς και την ακριβή αποτύπωση των πληροφοριών από το χειρόγραφο περιβάλλον στην βάση δεδομένων και συμβάλλει στην ανακάλυψη προβλημάτων στη διαδικασία της ψηφιακής μετατροπής.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται calibration του εξοπλισμού με χρήση κατάλληλων targets και σχετικού λογισμικού που συνοδεύει τον εξοπλισμό ο κατασκευαστής του.

Για την καλύτερη απόδοση των χρωμάτων οι οθόνες των υπολογιστών ρυθμίζονται με βοήθεια εξειδικευμένης συσκευής μέτρησης χρώματος (colorimeter) και κατάλληλου συνοδευτικού λογισμικού.

Για το ψηφιακό αντίγραφο ελέγχονται τουλάχιστον:

 • Τονική πιστότητα
 • Επάρκεια ανάλυσης
 • Χρωματική πιστότητα
 • Θόρυβος
 • Διεύθυνση (Orientation)
 • Στροφή (Skew)
 • Θολότητα (Blur)

Τα βασικά σημεία του ελέγχου ποιότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμός των παραγόμενων αρχείων (κύρια, αντίγραφα, εκτυπώσεις κλπ).
 • Καθορισμός αποδεκτών ή μη αποδεκτών ορίων και χαρακτηριστικών, ώστε να είναι εμφανές, αν ένα ψηφιακό αντικείμενο είναι ικανοποιητικό ή όχι.
 • Καθορισμός μέτρου σύγκρισης (πρωτότυπο ή κάποιο αντίγραφό του αν υπάρχει).
 • Ορισμός δείγματος για έλεγχο και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Έλεγχος του περιβάλλοντος στο οποίο γίνεται η εκτίμηση της ποιότητας. Ένα ακατάλληλο περιβάλλον επηρεάζει λανθασμένα την κρίση του ελεγκτή.
 • Εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια.
 • Κωδικοποίηση των μεθόδων επιθεώρησης κατά ANSI.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιούμε σουϊτα διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων και εγγράφων σε περιβάλλον web που υποστηρίζει την διαχείριση τόσο των ψηφιακών εγγράφων όσο και των μεταδεδομένων τους. Ειδικότερα, το σύστημα προσφέρει ένα πλαίσιο για την διαχείριση του κύκλου ζωής των ψηφιακών εγγράφων σε ό,τι αφορά στην καταχώριση, αποθήκευση, διαχείριση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων, στη δεικτοδότηση κειμένου και μεταδεδομένων, και στην αναζήτηση, διανομή, πρόσβαση και στη συντήρηση αυτών.

Επιπρόσθετα, προσφέρονται οι δυνατότητες

 • Δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων, σύνθετων αναζητήσεων και ψηφιακών υπογραφών
 • Τυποποίηση και Αυτοματοποίηση Διαδικασιών μέσω BPMN2
 • Εύκολη Διαχείριση του κύκλου ζωής των ψηφιακών εγγράφων
 • Παροχή συστήματος βασισμένου σε Ανοιχτά Πρότυπα (όπως Web, XML κ.α.)
 • Ασφαλής διανομή και Προστασία δεδομένων
 • Πλήρως παραμετροποιημένο ορισμό meta-data ανά τύπο τεκμηρίου, από τους διαχειριστές.

Χρήση σουϊτας DSPACE.

Η εταιρία έχει υιοθετήσει το DSPACE γιατί:

 • Αξιολογείται σε πλήθος μελετών ως ένα από τα καλύτερα ΕΛ/ΛΑΚ για ψηφιακά αποθετήρια
 • Έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος υλοποιήσεων ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο (http://maps.repository66.org/ βασισμένο σε στοιχεία από τα ROAR και OpenDOAR)
 •  
 • Έχει οργανωθεί με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση και χρήση ενός ψηφιακού αποθετηρίου
 • Προτείνεται από το ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) για χρήση στην υλοποίηση Ιδρυματικών αποθετηρίων μαζί με κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων (HEALMeta) για επίτευξη συντακτικής και σημασιολογικής λειτουργικότητας
 •  

Το DSPACE υποστηρίζει, ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα σχήματα τεκμηρίωσης:

 • METS / MODS (Metadata Object Description Schema)
 • Categories for the Description of Works of Art (CDWA)
 • Conceptual Reference Model (CRM)
 • (XML version of MARC 21)

Υποστηρίζει τα ακόλουθα standards συντακτικής και σημασιολογικής δια-λειτουργικότητας: OAI-PMH, OAI-ORE, SWORD, WebDAV, OpenSearch, OpenURL, RSS, ATOM.

H Honest Parners έχει παραμετροποιήσει για να διαθέτει λειτουργίες αναλυτικής τεκμηρίωσης ή μεταγραφής και ανά τμήμα ή σελίδα ενός πολυσέλιδου εγγράφου και να επιδεικνύει τις αντίστοιχες σελίδες συνάμα με την τεκμηρίωση/μεταγραφή. Επιπρόσθετα, έχει παραμετροποιηθεί για προβολή υψηλής ευκρίνειας εικόνες συμβατές με το πρότυπο IIIF (International Image Interoperability Framework).

Επιπρόσθετα, η εταιρία διαθέτει συνεργασίες με επιστήμονες διεθνούς κύρους όσον αφορά την τεκμηρίωση της στάχωσης / βιβλιοδεσίας (bindings documentation)