ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οικονομική πορεία της Honest Partners είναι σταθερά ανοδική με συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, με ρυθμούς κατά πολύ μεγαλύτερους από τις αντίστοιχες εταιρίες της αγοράς.

Ο δανεισμός της εταιρίας είναι μηδενικός και διαθέτει επαρκή ρευστότητα παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων ετών. Έτσι είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε, χωρίς εξαρτήσεις και περιορισμούς, το επιχειρηματικό μας σχέδιο στοχεύοντας σε επιπλέον κερδοφορία και ανάπτυξη.

Ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της εταιρίας φαίνεται παρακάτω:

  Κύκλος εργασιών    ΚΕΡΔΗ             
2015 € 1.147.611,08    € 80.351,16             
2014 € 373.203,53    € 62.070,91             
2013 € 201.136,92    € (404,40)             
2012 € 155.412,98    € 6.005,79             
2011 € 77.949,00    € 29.477,45             
2010 € 23.744,00    € 12.556,69             

Επισημαίνεται εδώ ότι η εταιρία αυξάνει σταθερά το μόνιμο προσωπικό της και τους εξωτερικούς συνεργάτες της, αναγνωρίζει την συμβολή των εργαζομένων της στους παραπάνω ρυθμούς αύξησης και προσπαθεί συνεχώς να είναι αντάξια των προσδοκιών τους.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK